Dự án khác Đường Trần Quang Khải Đường Trần Quang Khải, Phường Cái Khế, Ninh Kiều