Dự án khác Phố Trần Đại Nghĩa Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Cái Khế, Ninh Kiều