Dự án khác Đường Tầm Vu Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều