Dự án khác Đường Nguyễn Văn Linh Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều