Dự án khác Đường Lê Bình Đường Lê Bình, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều