Dự án khác Phố Bà Triệu Phố Bà Triệu, Phường Tân An, Ninh Kiều