Chung cư Phạm Viết Chánh Đường Phạm Viết Chánh Đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh