Chung cư Nguyễn Ngọc Phương Đường Nguyễn Ngọc Phương Đường Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Bình Thạnh