41Bis Điện Biên Phủ Đường Điện Biên Phủ Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh