Cho thuê văn phòng tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long