Cho thuê văn phòng tại Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh