Cho thuê văn phòng tại Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn