Cho thuê nhà riêng tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long