Cho thuê nhà mặt phố tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long