Cho thuê loại bất động sản khác tại Thành phố Lào Cai, Lào Cai