Cho thuê loại bất động sản khác tại Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu