Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh