Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long