Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh