Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh