Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Yên Bái, Yên Bái