Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long