Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang