Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh