Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh