Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Sơn La, Sơn La