Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh