Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh