Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh