Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Lào Cai, Lào Cai