Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn