Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Cà Mau, Cà Mau