Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Bến Tre, Bến Tre