Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu