Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu