Cho thuê căn hộ chung cư tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long