Cho thuê văn phòng Đường Đoàn Thị Điểm Đường Đoàn Thị Điểm, Phường Cái Khế, Ninh Kiều