Cho thuê kho, nhà xưởng, đất Đường Ung Văn Khiêm Đường Ung Văn Khiêm, Phường Cái Khế, Ninh Kiều