Cho thuê kho, nhà xưởng, đất Đường Quang Thành 1 Đường Quang Thành 1, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu