Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Tầm Vu Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều