Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Tôn Thất Tùng Đường Tôn Thất Tùng, Phường Cái Khế, Ninh Kiều