Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Số 5 Đường Số 5, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu