Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Hòa Khánh Đường Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu