Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Số 2 Đường Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu