Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Số 10 Đường Số 10, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu