Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Quán Trọng Hoàng Đường Quán Trọng Hoàng, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều