Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Nguyễn Kiều Đường Nguyễn Kiều, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu