Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Nguyễn An Ninh Đường Nguyễn An Ninh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu