Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Lý Hồng Thanh Đường Lý Hồng Thanh, Phường Cái Khế, Ninh Kiều