Cho thuê cửa hàng, ki ốt Đường Âu Cơ Đường Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu